НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Иван Ценев, проф.

ако препоръчвате
Иван Ценев, проф. кликнете
тук

Иван Ценев, проф.

Специалист по:

Ушно- носно- гърлени болести

Практикува в:

УМБАЛ „Царица Йоанна”

Проф. д-р Иван Ценев, д.м.н., е роден в София, където завършва гимназиално и висше обзование по медицина.

1960 - 1964г. - Последователно работи като участъков лекар в с. Априлово, Търговищко и oрдинатор в УНГ отделение в Общинска болница - гр. Попово;

1964г. - Асистент по Патологична анатомия при ВМИ - гр. Варна;

1967г. - Придобива специалност по патоанатомия;

Асистент по УНГ болести при ИСУЛ и ръководител на лаборатория по патохистология към клиниката;

1969г. - Придобива специалност по патологична анатомия;

1972г. Придобива и специалност по ото-рино-ларингология;

1976г. - Защитава дисертация "Доктор" на тема "Някои клинични и морфологични (хистологични, хистохимични и електронно-микроскопски) проучвания при преканцерозите, кератозата и папилома на ларинкса и лечението им";

1979г. - Избран за Доцент към Катедра по УНГ болести на МА (София).

1980 - 1981г. - Специализация в Западен Берлин върху  трупна трансплантация на средно ухо под ръководството на Prof. Dr. Ch. Betow.

1984г. Защитава докторска дисертация на тема „Хомотрансплантация на проводната система на средното ухо от трупни донори и имплантацията им във витални уши на реципиенти със запазен кохлеарен резерв";

1985г. - Избран за редовен професор към Катедрата по оториноларингология.

Чете лекции на студенти по медицина и специализанти по научната специалност оториноларингология;

Ръководи специални курсове по слухоподобряваща хирургия и онкологични заболявания на ушите, носа и гърлото;

1999г. - Извършва за първи път в България кохлеарна имплантация.

1999 - 2001г. - Провежда курс по слухоподобряваща хирургия в гр. Аугсбург и гр. Франкфурт на Майн;

2002г. - Награден от столичната лекарска колегия с почетен знак "Български лекар";

Получава грамота за най-добър хирург на Медицински факултет София на името на "Проф. П. Стоянов";

2004г. - Избран за действителен член на "Българската национална академия по медицина";

2005г. - Член на Съюза на учените в България.

2006г. - Избран за Началник на УНГ клиника към УМБАЛ "Царица Йоанна" гр. София, в която се извършват най-големите по обем хирургически интервенции на главата и шията;

2007г. - Награден с орден на Българския лекарски съюз по случай 100 годишнината на съюза;

Квалифицира се в Мюнхен, Аугсбург, Вюрцбург, Виена, Берн, Барселона, Тел Авив и др.

Изнася редица лекции и демонстрира оперативни техники на семинари по слухоподобряваща хирургия във Франкфурт, Аугсбург, Кюлн, Виена, Тел Авив, Ниш и др.

Дълги години ръководи специализирания научен съвет по офталмология и оториноларингология, два мандата зам.председател на Висшата атестационна комисия по хирургия, национален консултант по оториноларингология.

Има издадени две самостоятелни монографии: "Клинико морфологична отология" и "Клинико морфологична риноларингология".

Автор на ръководството по "Хирургия на ухото", "Практически наръчник по оториноларингология" в съавторство с Е. Ценев и съавтор на други пет монографии. Автор на 229 научни труда и публикации в български и чуждестранни списания.

Под негово ръководство се разработват двукомпонентните протези "TORP" и "PORP" за реконструкция на средното ухо от "Ceromer".

Утвърждава българските протези при стапедопластика от тефлон по Шосе.

Въвел е редица иновации при оперативното лечение на рака на ларинкса и отстраняване на шийните метастази, като оригинална разработка е внедрената от него оперативна техника за запазване (при липса на инфилтрация) на външната ларингиална мускулатура при ларингектомия по повод карцином на ларинкса.

Проф. д-р Иван Ценев е първият носител на новоучредената академична награда на името на    Проф. Парашкев Стоянов.

Член на дружеството на Българските Оториноларинголози, член на Немско – Австрийското дружество по заболявания на ушите, носа и гърлото и пластична хирургия, Зам. председател на Балканското дружество по кохлеарна имплантация.

Проф. д-р Иван Ценев е Доайен на Българската, Европейската и Световната Ото-рино-ларингология.

© 2012 - 2015 Всички права запазени.