НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Вихра Миланова, проф.

ако препоръчвате
Вихра Миланова, проф. кликнете
тук

Вихра Миланова, проф.

Специалист по:

Психиатрия

Практикува в:

Александровска болница

Завършила медицина през 1979 г. във ВМИ, София. Започва работа като ординатор в Психиатричния диспансер, гр. Плевен. През 1981 г. става асистент в Катедра по психиатрия към ВМИ, София. Призната специалност по психиатрия през 1982 г. През 2004 г. защитава кандидатска дисертация, посветена на профилактика на афективните разстройства, а през 2006 г. - докторска дисертация на тема, свързана с клинико-генетични изследвания на болни с афективни разстройства. От 2007 г. утвърдена от ВАК за професор по психиатрия.

От 2004 г. ръководи Катедрата по психиатрия към Медицински университет, София и е началник на Клиниката по психиатрия. Специализирала е: Обща медицина, Великобритания - 1986 г.; Извънболнична психиатрия, Катедра по психиатрия, Атина, Гърция 1992 г.; Невропсихиатрична генетика, Тринити колидж, Дъблин, Ирландия -1996 г.

Изследователска дейност, ориентирана в областта на клиничната практика, диагностика и лечение на психичните заболявания, невропсихиатрична генетика. Участвала като главен изследовател в национални и международни научно-изследователски проекти.

Член на Академичния съвет на МУ и на Факултетния съвет на Медицинския факултет, Медицински университет, София. Участва в работата на редица държавни и академични комисии в областта на здравеопазването. Национален консултант по психиатрия на Министерство на здравеопазването. Член на редакционни колегии на медицински списания. Носител на наградата на името на „Проф. д-р Константин Чилов” за постижения в областта на медицинската наука и преподаване в Медицинския факултет за 2009 г.

Автор и съавтор на 190 научни труда, посветени главно на клинична психиатрия, лечение на психичните заболявания, невропсихиатрична генетика. Главен редактор на учебник по психиатрия, предназначен за студенти и специализиращи лекари.

Клиниката по психиатрия е едно от най-старите болнични заведения в България, основана е преди 130 години. През 2007 год. започва реконструкцията на сградата, завършена е през 2009 г. Реновираната сграда създава условия за функциониране на съвременна психиатрична клиника като съчетание от добра клинична практика, битови удобства и безопасност за пациентите, както и възможности за разгръщане на рехабилитационни програми и условия за модерно преподаване. Разработване и въвеждане на програми и съвременни методи на лечение, съответни на материалните условия , са главните постижения на клиниката през този период. Клиничният профил на Клиниката по психиатрия включва активно лечение на остри психози, афективни разстройства, тревожни разстройства, екзацербации при шизофрения, налудни разстройства, психотични и поведенчески нарушения при деменции, някои случаи на абнормно поведение на боледуване и на усложнена коморбидност. Специален фокус в клиничната работа представляват диагностично трудните случаи, изискващи специална оценка, вкл. консултации с други специалисти, както и прилагането на ранни интервенции при млади пациенти с първи епизод на психоза. Лечението на болните е комплексно и основано на т.нар. медицина на доказателствата. Приоритет имат психофармакологичните подходи, които се базират на данни от контролирани проучвания и на ръководните начала за добра практика. Прилагат се психообучение в групов формат при шизофрения, тревожност и биполярно афективно разстройство, антистигма обучение, занимателна терапия и групова терапия, стандартно разработване на индивидуален рехабилитационен план и прилагане на стандартизирани скали и други методики за оценка, включително и анкетна карта за външна оценка.

Клиника по психиатрия, УМБАЛ”Александровска”, ул.”Г. Софийски” 1

Тел.: 02 9230 512, 02 9239 456

Психиатричен кабинет”Академика”, ул. ”Цар Асен” 103

Тел. 02 8523642,

Сряда - 15-18 ч.

e-mail: vihmil@yahoo.com

Интервю с проф. Миланова може да прочетете тук.

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.