НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Радомир Угринов, проф.

ако препоръчвате
Радомир Угринов, проф. кликнете
тук

Радомир Угринов, проф.

Специалист по:

Лицево-челюстна хирургия

Практикува в:

МБАЛ „Света Анна” - София

Ръководител на катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия" – ФДМ –Медицински университет -София

Заместник-ректор по Международна интеграция и проектно финансиране

Медицински университет - София

Началник клиника ”Лицево-челюстна хирургия  с отделение Ото-рино-ларингология” в УМБАЛ ”Света Анна” – София

Завършил е Стоматологичен факултет-София през 1973 г. От 1974 г. работи в Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия. През 1989 г. е избран за доцент, а през 2004 г. – за професор.

Има признати три специалности: "Орална хирургия" (1979 г.) и "Лицево-челюстна хирургия" (1982 г.) и  "Обща стоматология".

 Повече от четиредесет години работи предимно в областта на онкологията в лицево – челюстната и шийна области. На тази тема е и защитената от него дисертация за доктор на медицинските науки: “Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата на лицето“. На същата тема е издадената от него монография - атлас „Тумори в лицево-челюстната и шийна области”.

 Ръководител е катедрата по "Орална и лицево-челюстна хирургия" на ФДМ - МУ - София от 1999 г. Преизбран за четвърти мандат през 2011 г.;

Зам. декан по научната дейност на ФДМ – МУ – София от  2008 до септември 2010 г.;

Зам. ректор по международна интеграция и проектно финансиране на МУ - София   от септември 2010 г. и понастоящем. 

 Началник на клиника ”Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология” в Университетска многопрофилна болница за активно лечение ”Света Анна” – София, която той създава през 2005 г. През изминалите повече от 10 г. бяха обучени и придобиха специалност по лицево-челюстна хирургия почти половината от асистентите, работещи в завежданата от него катедра. Някои от тях се хабилитираха като доценти и продължават да обучават и повишават професионалната си квалификация все още в тази база. За това до голяма степен допринесе и факта, че част от тях завършиха и придобиха втора магистратура по медицина в МУ -София. През изминалите години катедрата по ОЛЧХ във ФДМ-София и клиниката по „ЛЧХ“ в УМБАЛ „СВ.Анна“ се превърнаха в школа за създаване на високо квалифицирани специалисти, работещи във водещ за България център, където се извършват най-тежките и сложни оперативни интервенции при болни с тумори в лицево-челюстната и шийна области в България.

Главен редактор на списание “Съвременна стоматология”;

Научно-изследователска и учебна  дейност:

Съавторство в написване на учебници и учебни помагала – 8;

Самостоятелно издание на учебник – 1;

Участие в написване на монографии –1 (преведена и издадена в чужбина);

Авторски монографии – 1;

Публикации в наши и чужди списания – 89;

Изобретения – 2;

Рационализации – 1;

Участие в конгреси у нас и чужбина – 29;

Цитирания на негови научни трудове - 49.

През последните 6 години има участие в написването на учебни помагала и монографии в хронологичен ред, както следва:

2005 г. – ”Клинична хирургия” (479 стр.), под редакцията на проф. Д. Дамянов, автор на раздела ”Хирургично лечение на заболяванията в лицево – челюстната област";

2006 г. – ”Лицево – челюстна и орална хирургия” (664 стр.), под редакцията и ръководството на проф. Р. Угринов;

2007 г. – ”Хирургични болести” (736 стр.) - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф.  Н. Яръмов, автор на  раздела “Хирургично лечение на заболяванията в лицево – челюстната област“;

2009 г. – "Тумори в лицево-челюстната и шийна области" (382 стр.), авторска монография- атлас;

2010 г. – Ръководство по хирургия с атлас в 24 тома под редакцията на проф.  Д. Дамянов. -  том 4 "Лицево-челюстна хирургия" (250 стр.), съавтор и под ръководството на проф. Р. Угринов.

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.