НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Венцислав Мутафчийски, Полк. доц.

ако препоръчвате
Венцислав Мутафчийски, Полк. доц. кликнете
тук

Венцислав Мутафчийски, Полк. доц.

Специалист по:

Коремна хирургия

Практикува в:

ВМА

Полк. доц. Венцислав Методиев Мутафчийски,  д.м.,  FACS, е роден на 20 август 1964 г.  

Завършва медицина в МУ - София (1990г.). Придобива специалности по „Обща хирургия”  (1990г.) и „Военна хирургия” (2005г.) Завършва едногодишен лекционен курс по „Мениджмънт по управление на здравеопазването” (2005г.)  Придобива образователни и научни степени:  „Доктор” с дисертация на тема „Взривна травма” (2012г.), и  „Доцент” към клиника по „Чернодробно – панкреатична хирургия и трансплантология”.

Специализации в чужбина:  Ландщул, Reginal Medical Center  – Критични състояния при военна травма (2008г.);  Мадрид , „ Болница 12 Октомври”  - Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб (2008г.); Париж,  Master Class - „Лапароскопска чернодробна  хирургия” (2009г.);  Милано – SILS (2011г.);   Ландщул,  RMC - Авиомедицинска евакуация (2012г.);  Страсбург – Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища  (2013г.).

Специализиран в областта на коремната хирургия, чернодробно – панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия, чернодробна трансплантация  и интраоперативна ехография.

Продължаващо образование и развитие:  Зачислен за разкриване заглавие за разработване на тема  „Съвременна концепция на отворения корем” за придобиване на научно-образователна степен „Доктор на медицинските науки“ (2013г.).

Работи като: началник на медицинска служба в поделение „ІV-ти километър” – ГЩ на БА (1991–1993 г.), клиничен ординатор КОХ – ВМА – София (1993–1996г.), лекар-ординатор във Военна болница  - Бургас (1996–1997г.), асистент в КСХ-ВМА – София (1998–2000г.), ИД началник Диагностично-оперативен сектор към Катедра по спешна медицина (1998 -2000г.), старши асистент в КОХ – ВМА - София  (2000–2003г.), главен асистент в Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – ВМА – София (2003-2008г.) началник на Клиника по „Ендоскопска, ендокринна  хирургия и колопроктология” (2013г.-), началник на Катедра “Хирургия” (2014 г.-). 

 

Участвал в мисии: Македония – Бежански лагер Радуша (2000г.), Медицински евакуации на пострадали при терористичния акт в гр. Кербала – Ирак (2003г.), на военнослужещи от Американската военна болница «Ландщул» Германия до ВМА – София (2006–2007г.). Хирург в Испанската военно-полева болница, База „Арена”, Херат – Афганистан (2006–2007г.).

Членство в съсловни организации:  Българско хирургично дружество, Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози, ESTES  (European Society of Trauma and Emergency Surgery),   AMSUS  (Association of Military Surgeons of United States), IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), EDS (European Digestive Surgery), WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome), FACS – Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите.

Членства в редакционни колегии на списания:  „Balkan Military Medical Review”, „Миниинвазивна хирургия и ендоурология”,  „Физикална медицина, рехабилитация, здраве”, „Спешна медицина” и „Военна медицина”. Съавтор в три монографии, автор на  над 160 научни публикации в наши и чужди списания.

Членства в ръководни органи на съсловни организации: президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет;  президент на Балканския военномедицински комитет;  президент на Българско научно дружество по военна медицина;  Член на управителния съвет на Научното  дружество по спешна медицина; Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите FACS.

Награди:  Награден знак „ За отлична служба”,1-ва степен – министър на отбраната (2011г.);  Грамота за проявен висок професионализъм при оказване на медицинска помощ на пострадалите от терористичен акт в Бургас – министър на здравеопазването (2012г.); Почетен знак на Българския лекарски съюз – сребърен, за проява на висок морал  и професионализъм в особено тежка ситуация с национално значение (2012г.); Благодарствена грамота от посланика на държавата Израел за оказаната помощ и съдействие на израелските граждани, пострадали при атентата в Бургас (2013г.).
 

От 19.05.2014 г.  със Заповед на министъра на отбраната  №КВ-203/19.05.2014г.   полк. доц. Венцислав Мутафчийски е назначен за зам.-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност.

 

тел.: 02 92254; 0888 518969

e-mail: ventzimm@yahoo.com

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.