НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Пламен Попиванов, д-р

ако препоръчвате
Пламен Попиванов, д-р кликнете
тук

Пламен Попиванов, д-р

Специалист по:

Ендокринология и болести на обмяната

Практикува в:

Александровска болница

Завършил е МУ – София през 1979 г. Обучавал се е в Институт по ендокринология на Академия на медицинските науки - Москва (1981 г.), Институт по вътрешна медицина - Пекин (1983 г.), Болнична администрация в болницата Сент Антоан, Париж (1995 г.), Център за изследване на костните заболявания и в Клиника по ендокринни и метаболитни заболявания – болница Кошен, Париж (1995 - 1996 г.). Завършил е Здравен мениджмънт и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ София, изкарал е Курс по акредитация на здравните заведения (2006 г.) - МЗ, НЦООЗ. От 2008 г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка – КМЕП на ФОЗ при МУ София.

Работил е в ОРБ – Перник (1979 г.), Институт по ендокринология, Медицинска Академия София (1980 г.), Клиника по ендокринология, Институт по вътрешни болести, Медицинска Академия – София (1981- 2007 г.).От 2007 г. е началник Отделение по костни метаболитни заболявания в УМБАЛ Александровска”.

Член е на Факултетния съвет на Медицински факултет при МУ - София. Главен асистент към Катедрата по вътрешни болести на МФ при МУСофия. Член на Комисията за лицензиране по ехография и биопсия на щитовидната жлеза към МУ – София. Председател на Експертна комисия към Комисията по ПЛС на МС. Член на Националния съвет за ограничаване на остеопорозата към Министерство на здравеопазването. Секретар на Българското дружеството по клинична дензитометрия.

1991 - 1993 г. е вицепрезидент на Българска асоциация Диабет”. 1995 - 2006 г.еексперт по ендокринология и метаболизъм на МЗ. 1996 - 2006 г.е главен административен асистент на Клиниката по ендокринология на УМБАЛ Александровска”. 2000 - 2005 г. е зам.-председател на УС на Столичната колегия на БЛС. От 2000 г.евъншен експерт по ендокринология и метаболизъм на НЗОК.
2001 - 2006 г.е завеждащ сектор по остеопороза, а от 2006 г. - сектор по костни метаболитни заболявания към Клиниката по ендокринология на УМБАЛ Александровска”. От 2002 г.е секретар на Българското дружеството по клинична дензитометрия, от 2004 г. - член на Медицинския съвет на УМБАЛ Александровска” и на Факултетния съвет на Медицински факултет при МУ – София.

Участва в съавторство в изработването на 4 национални нормативни медицински документа. Има 43 научни статии в български и чуждестранни списания, съавторство в 5 монографии, един патент по клинична дензитометрия в съавторство. Член е на редакционните колегии на научните списания “Акупунктура” и “Медицински преглед”.

Членува в IOF (International Osteoporosis Foundation) – Международна остеопорозна фондация, GRIO (Groupe de Recherche et d`Information sur l`Osteoporose) - Френска научна организация по остеопороза, ISCD (International Society for Clinical Densitometry) - Международна организация по клинична дензито-метрия
ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology) -Международна организация по ендокринна гинекология, EASD - Европейската диабетна асоциация (бивш член), Българското научно дружество по клинична дензитометрия – съосновател и секретар, Българското дружество по ендокринология и метаболизъм, Българска асоциация по ултразвук в медицината.

© 2012 - 2015 Всички права запазени.