НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини

ако препоръчвате
Тони Дончев, доц. кликнете
тук

Тони Дончев, доц.

Специалист по:

Психиатрия

Практикува в:

ВМА

Роден на 26.06.1968г. в  гр. Свищов. Завършва медицина в София (1994г.). Придобива специалност по психиатрия (1999г.). Работи като интерн в клиника по психиатрия на ВМА-София (1994г.). Асистент (1995-2005г.); Старши асистент (2005-2009г.); главен асистент (2009-2011г.), а от 2012г. е началник на психиатрична клиника на ВМА. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2005 г. и е избран за доцент през 2012 г. Научен консултант на проект на МОН « ТЕМПС-А – клиничен инструмент за оценка на темперамент – Мемфис, Пиза, Париж и Сан Диего – стандартизация и апробация за България» - текущ. Ръководител на научен проект на МОН МУ – „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България” –приключил.

IPPHEC-Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis. Bulgaria Ministry of Health. 2009.

 

ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ” 2002 г. на научния колектив с ръководител д-р Тони Славчев Дончев „Стандартизация на IPDE – международно утвърдена методика за клиничната оценка на личностови разстройства – за България”

Награда /грамота/ за постер на млад учен до 35г. – Международна научна конференция – Анкара 1998г.

Практически упражнения по клинична психиатрия със студенти от магистърска програма по клинична психология

Хоноруван преподавател в НБУ – магистърска програма: клинична психология – психоаналитична перспектива

Лекции по психиатрия с магистри по психоаналитична психотерапия, West Deutche Academie, Mulheim, APICS – Lugano.

Лекции по психиатрия със студенти в магистърска програма по клинична психология

Лекции по военна психиатрия с лекари, започващи работа в системата на МО.

Лекции по военна психиатрия с медицински състав, подготвян за участия в мисии.

Лекции по въпроси от организационната психология и професионално изпепеляване с лекари от Катедрата по здравен мениджмънт.

Лекции по психиатрия на студенти по медицина и по медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Тематични курсове (СДО).

Има над 40 научни публикации, една самостоятелна монография, участие в учебници и учебни помагала.

© 2012 - 2015 Всички права запазени.