НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини
Стефан Стефанов, доц.

ако препоръчвате
Стефан Стефанов, доц. кликнете
тук

Стефан Стефанов, доц.

Специалист по:

Педиатрия

Практикува в:

СБАЛ на детски болести

Доц. Стефан Стефанов завършва висшето си образование по медицина в Медицински факултет на МУ, София през 1983 год. Придобива специалност по детски болести през 1992 г. и по детска ревматология през 1997 г. Специализира детска ревматология във Финландия, Германия и Италия, владее ставна ехография. Защитава дисертационен труд на тема “Лечение на ювенилен хроничен артрит с вътреставно приложение на депокортикостероиди” през 1988 г.

Като студент е член на кръжока по педиатрия, ръководен по това време от проф. Нинова. От 1983 до 1986 год. работи като педиатър в гр. Кюстендил. От 1986 год. е редовен аспирант с научен ръководител проф. И. Бойкинов в Клиника за ревматични и колагенови заболявания на Научен институт по педиатрия /сега СБАЛДБ/, МУ, София. От 1989 год. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент в детска ревматологична клиника, Катедра по педиатрия, МУ, София. От 2011 год. е доцент по детски болести и продължава да работи към катедрата по педиатрия и клиниката по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ, София.

Автор и съавтор в над 120 научни статии, доклади и научни съобщения, учебник, учебно ръководство и др. Член на редколегията на сп. „Педиатрия”. Член на Българската педиатрична асоциация, на научното дружество по ревматология, на българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, на Световната организация на детските ревматолози PRINTO,  на асоциация “Ревматично болно дете”.

 

Контакт:

СБАЛДБ, бул. Акад. Иван Гешов 11

Клиника по ревматология, кардиология и хематология

Тел. 02/81-54-221

и

Медицински център по детски болести

Ул. Найден Геров 2

Тел. 02/81-54-239

© 2012 - 2015 Всички права запазени.