НОВИНИ

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Медицинските сестри отново на протест, според Ананиев исканото възнаграждение не може да се изпълни 04.10 19:23

Още новини
Георги Хаджидеков, доц.

ако препоръчвате
Георги Хаджидеков, доц. кликнете
тук

Георги Хаджидеков, доц.

Специалист по:

Образна диагностика

Практикува в:

Университетска болница „Лозенец“

От началото на професионалнаата си кариера работи в Отделение по образна диагностика към Университетска болница „Лозенец”, София.

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицински университет-София. През 2001 г. придобива магистърска степен по „Медицина“, през 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването,  през 2011 г. – научната степен „Доктор“ (научно направление „Медицински науки“, научна специалност „Образна диагностика“) , апрез 2014 Магистър”-  Обществено здраве и здравен мениджмънт . Специализира в болница Hopital Jean Minjoz, Besanson, France – Radiologie A, на длъжноста “ Internе” през 2005-2006г.

Заемани академични длъжности:

– асистент (2007-2009), старши асистент (2009-2010), главен асистент (от 2011) и към настоящия момент -доцент (от 2013) по „Образна диагностика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика

Научни интереси: урогенитална образна диагностика; педиатрична образна диагностика; съвременни методи на образната диагностика на сърцето; модерни технологии в образната диагнотика; функционално направление в образната диагностика; техники на „молекулярен имиджинг“; контрастно усилване на образите в многосрезовата образна диагностика; предоперативна образна оценка при заболявания на паренхимните органи. Д-р Хаджидеков е автор на на 55 статии в наши и чужди научни издания (общ Impact Factor42), съавтор в три монографии, издадени в чужбина. Участвал е с доклади на над 50 специализирани научни форумав чужбина и над 25 у нас, вкл. като „invited speaker” на Европейското Училище по Онкология (ESO) и Европейското Училище по радиология (ESOR), Европейското дружество по урогенитална рентгенология  (ESUR), Европейското дружество по педиатриччна рентгенология (ESPR),  Балканският Конгрес по Рентгенология (BSR) и др. . Член на 5 международни научни дружества (European Society of Radiology, European Society of Urogenital Radiology, European Society of Pediatric Radiology, American Roentgen Ray Society Groupe des Radiologistes Enseignants d'Expression Française) и 3 български. Председател на Българското дружество по урорентгенология. Член на редакционния съвет на International Journal of Gynecology, Obstetrics and Neonatal Care.

е-mail:jordiman76@yahoo.com  

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.