НОВИНИ

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Медицинските сестри отново на протест, според Ананиев исканото възнаграждение не може да се изпълни 04.10 19:23

Още новини
Тихомир Ефтимов, проф.

ако препоръчвате
Тихомир Ефтимов, проф. кликнете
тук

Тихомир Ефтимов, проф.

Специалист по:

Неврохирургия

Практикува в:

ВМА

Проф. Д-р ТИХОМИР  ЕФТИМОВ е роден през 1965 г. в гр. Пловдив. Завършва висшето си образование като МАГИСТЪР ПО МЕДИЦИНА в гр. Пловдив  през 1991 год. Придобива СПЕЦИАЛНОСТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ  през 1997 г. и СПЕЦИАЛНОСТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 1999 год.. Работи във ВМА – София като Клиничен ординатор по неврохирургия (1995-1999 г.); Лекар-ординатор по неврохирургия (2000-2007 г.); Началник отделение но невроонкология (2007-2009 г.) и Доцент по неврохирургия (от 2009 г.). Придобива ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 2007 г. и НАУЧНА СТЕПЕН „ДОЦЕНТ” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 2009 г. От 2010 г. е Началник на Катедра по нервнни болести и неврохирургия при ВМА-София.

През 2015 г. е избран и заема АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ. Има над 110 публикации в български и чуждестранни научни издания по проблемите на невроонкологията, невротравматологията, съдовите заболявания на нервната система, вродените и придобити дегенеративни заболявания, заболявяния на периферни нерви и невроинфекции.

Редица статии са посветени на приложението на високо-технологичните методи в неврохирургията (невронавигация, невроендоскопия и минимално-инвазивна неврохирургия), както и на съвременното мултимодално лечение на мозъчните тумори. Автор и съавтор е на две монографии „Мозъчни метастази” (2007 г.). и „Интракраниални аневризми” (2014 г.). Участвал е в повече от 100 научни форума както в страната, така и в чужбина. Има над 10 специализации в чужбина.

Научен ръководител е на двама неврохирурзи, защитили успешно дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор” по научна специалност неврохирургия. От 2010 г. е Заместник-председател на Българското дружество по неврохирургия. Член е на Европейската Асоциация по Невроонкология (EANO) и индивидуален член на Европейската Асоциация по Неврохирургия (EANS). От 2013 г. е Член на Изпълнителния комитет на Югоизточно-Европейското неврохирургично дружество (SeENS), както и Зам. Председател на Българското дружество по невроонкология. Участва в асоциирано членство към Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества (WFNS).

© 2012 - 2015 Всички права запазени.