НОВИНИ

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Медицинските сестри отново на протест, според Ананиев исканото възнаграждение не може да се изпълни 04.10 19:23

Безплатни прегледи за рак на гърдата в 10 болници 04.10 19:21

Още новини
Георги Тодоров, проф.

ако препоръчвате
Георги Тодоров, проф. кликнете
тук

Георги Тодоров, проф.

Специалист по:

Коремна хирургия

Практикува в:

Александровска болница

Началник на Клиника по Хирургически болести в УМБАЛ „ Александровска”

/ІІ-ра хирургия/

Ръководител на Катедра по Хирургия към Медицински Факултет, Медицински Университет - София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИE

 

1979 г. - Висше медицинско образование

Медицинска Академия, гр. София

2009 г. - Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве

Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

1986 г. - Специализация по обща хирургия

УМБАЛ “Александровска”, гр. София

Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”

1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Rottenburg Wume, Германия

Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie

Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany

1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Аmsterdam, Холандия

Free University Hospital, Department of Surgery

“Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course

1994 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Cleveland, Ohio, САЩ

Лапароскопска ингвинална херниопластика

1995 г. - Специализация по торакоскопска хирургия

Wurttemberg, Германия

Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”

1996 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Еrasmus University - Rotterdam, Холандия

Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия

1998 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium - Тuttlingen, Германия

Лапароскопска ингвинална херниопластика

2000 г. - Клинична онкология

Athens, Гърция

International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC

Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”

2008 г. - Специализация по лапароскопска хирургия

Stockholm, Sweden, June 2008

„NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

Дисертационен труд - „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”

ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

„Радиоизотопен метод за коплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ

„Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”

 

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД

Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)

Член на Българското Хирургическо Дружество (БХД)

Член на Пленума на БХД - понастоящем

Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)

Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)

Член на International College of Surgery (ICS)

 

НАГРАДИ

 

Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005

Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010

Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011

© 2012 - 2015 Всички права запазени.