НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Николай Цанков, проф.

ако препоръчвате
Николай Цанков, проф. кликнете
тук

Николай Цанков, проф.

Специалист по:

Кожни и венерически болести

Практикува в:

МБАЛ „Токуда Болница”

От 1970 год. работи по специалността дерматология и венерология (03.21.21.) в Университетската клиника по кожни и венерически болести - София.

През годините в тази клиника е съответно асистент (1973г.), старши асистент (1977г.), главен асистент (1981г.), ст.н.с. II степен (1990г.), професор (1996 г.), член-кореспондент на БАН (2008г)

Директор на Университетската клиника по дерматология,МУ София,1996 – 2008

Декан на Медицински  Факултет София , 1999 - 2008

От 2008 год. работи в отделение по Дерматология и Венерология –Токуда болница София.

Консултант в ЦКВЗ (Център по Кожни и Венерически болести) – София.

Лекар на годината (2005)

Носител на годишната награда на ILDS (International League of Dermatological Societies) -2013

Председател на Научния съвет на болница Токуда                                      

Почетен председател на Българско Дерматологично дружество                   

Член на Български Антарктически съюз и участник в 5 антарктически експедиции

Чл.кор.Проф.Николай Цанков е заемал следните научни и административни длъжности в чужбина:

Председател на CEEDVA (Central-Eastern Europe Dermato-Venerological Association)                                                                                                1997 – 2001

Член на борда на Европейската Академия по Дерматология и венерология 2005 -2013

Председател на комисията  за стипендии и награди към Европейската Академия по Дерматология(2007-2011)

Член на борда на UEMS(Union of European Medical Specialists) – 2004  -  до сега

Член-основател на EDF(European Dermatological Forum)            - 2001 –до сега                                                                               

Член на Европейската комисия за изготвяне на унифицирани GUIDE LINES по       Дерматология от 2004г. до сега.

Член на борда на IACD (International Academy of Cosmetic Dermatology) - 2001 до сега

Visiting Professor - Jefferson University (Philadelphia, САЩ)

Visiting Professor на Университета в Белград (Сърбия)

Чл. кореспондент Николай Цанков е почетен член на 17 научни медицински дружества в Европа и САЩ, между които Германско дерматологично д-во, Швейцарско дерматологично д-во, Испанска Академия по дерматология, Полско дерматологично д-во, Румънско дерматологично д-во, Унгарско дерматологично д-во, Чешка академия по дерматология, Балтийска дермато - венерологична асоциация, Североамериканско д-во по клинична дерматология(САЩ), Научно-изследователско д-во Ню Джърси( САЩ), Сръбска дерматологична асоциация и др.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИЯ:

Чл. кор. Николай Цанков е публикувал общо 329 научни статии, от които:

научни статии в Р. България – 134, научни статии в чужбина    -  187, статии публикувани в сборници на международни конференции – 8. Има общо 39 участия в монографии, от които:авторски монографии  -  3, участия в монографии в Р. България – 29, участия в монографии в чужбина  -  7

Участия в написване на раздели и глави от учебници в Р. България – 22.

На европейски и световни конгреси по дерматология и венерология е изнесъл 91 лекции като поканен и пленарен лектор.

Научните му трудове са цитирани над 2500 пъти, от които над 335 цитата в Р. България и над 2200 цитата в чужбина.

Председател е на III Симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, проведен в София през 2005 г.

Чл. кореспондент Николай Цанков е научен ръководител на 17 успешно защитени докторски дисертации 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.