НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини

ако препоръчвате
Елена Обрешкова, проф. кликнете
тук

Елена Обрешкова, проф.

Специалист по:

Кожни и венерически болести

Практикува в:

Медицинско образование – лекар,  Медицински факултет – София /1955/; специалност по дерматология и венерология – 1966; придобиване на научна степен “кандидат на науките” – 1982; придобиване на научно звание “доцент” – 1987, “професор” – 1992; специализации – Институт по дерматология Лондон – 1 год. и краткотрайни – във Варшава, Цюрих и др. Професионална реализация: 1955 – 1959 –  здравпунктов лекар в МСЧ”Г.Димитров”- Перник, 1959 – 2000 – ординатор, асистент, ст.асистент, гл.асистент, доцент, професор в Катедра по кожни и венерически болести, Медицински факултет – София, завеждащ хистопатологична лаборатория. Член на БДД, Специализирания съвет по КВБИБЕП към ВАК, била е председател на Соф.клон на БДД и научен секретар на списанието “Дерматология и венерология”. Има над 200 научни труда, от които 109 публикации в научни списания и участия в книги.

© 2012 - 2015 Всички права запазени.