НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Маргарита Гешева, доц.

ако препоръчвате
Маргарита Гешева, доц. кликнете
тук

Маргарита Гешева, доц.

Специалист по:

Клинична токсикология/ токсикология

Практикува в:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Завършва медицина във ВМИ Пловдив през 1973г., придобива научна степен „кандидат на медицинските науки” през 1982г., от 2005г. е доцент.

Стаж:

Вътрешно отделение на Градскара болница – Сопот от 1974 до 1977г. като ординатор,

от 1977 до 1980г. е редовен аспирант към Секция по клинична токсикология, РНПИСМП “Н.И.Пирогов” София,

през 1982г. постъпва на работа в Клиника токсикология на длъжност Научен сътрудник, от 2005г. е началник Отделение токсикология възрастни,

от 2011г. е началник на Клиниката по токсикология

Специалности: Придобива специалност Токсикология през 1983г., Клинична токсикология през 1994г. и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2007г.

Дисертации: защитава дисертационен труд “Остри инхалаторни интоксикации с хлор и азотни окиси” през 1982г.

Член на : БЛС, Асоциация Българска клинична токсикология, Член на управителния съвет, от 2000; Експертен съвет към Национален център по наркотични вещества от 2003; ЕОАТАЕ /Европейска асоциация за лечение на опиева зависимост от 2003; EAPCCT /Европейска асоциация по клинична токсикология от 2004; Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация – НЦН София; Жури за оценяване и прием на български токсиколози в Европейски дружества.

Допълнително обучение:

Курс функционално изследване на дишането към Катедра Пневмология и фтизиатрия – 1978г.

Курс токсикологични експериментални модели – НЦХМЕХ – 1979г.

Курс по електрокардиография - Катедра пропедевтика – 1995г.

Курс „Компютърна грамотност” – 1996г.

Доц. Гешева е Консултант Републиканска спешна медицинска помощ, Национален консултант по клинична токсикология Национален консултант по клинична токсикология

© 2012 - 2015 Всички права запазени.