НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Светлана Христова, проф.

ако препоръчвате
Светлана Христова, проф. кликнете
тук

Светлана Христова, проф.

Специалист по:

Клинична патология

Практикува в:

Александровска болница

За контакти:

92-30-831

Началник на клиниката по обща и клинична патология към УМБАЛ „Александровска“

1977 г.  завършено медицинско образование, МФ, Медицинска  aкадемия – София.  1978 - 1981 г. ординатор в патологоанатомичното отделение към Oкръжна болница гр. Михайловград (настоящ гр.Монтана). 1982 - 1985 г. Редовен аспирант (докторант), Катедра по патоанатомия, МФ, Медицинска академия - София. 1985 г.  придобита научно-образователна степен кмн (доктор). 1987 г.  придобита специалност по патологоанатомия. 1994 г.  придобита квалификационна степен по цитопатология ..2000 г.  придобито научното звание „Доцент”. 2006 г. и понастоящем  Началник на Клиниката по обща и клинична патология към УМБАЛ „Александровска”ЕАД.2009 г. и понастоящем Ръководител на Катедрата по обща и клинична патология, МФ, МУ-София. 2013 г.- придобито научно-преподавателско звание “Професор”. 2009 г. и понастоящем председател на Държавната изпитна комисия към МЗ за присъждане на специалност по обща и клинична патология 2006 г., 2009 г., 2015 г. Консултант към БЛС. 2009-2014 г. Национален консултант към МЗ по медицинската  специалност “Обща и клинична патология” 2009-2015 г. член на Националната комисията по етика към МЗ, Министерски съвет на Република България. Членство в научни дружества: Европейска асоциация по патология (ESP) Българско дружество по патология . Професиални интереси и квалификация: хирургична патология,  цитопатология, морфологична диагностика на онкологични заболявания - солидни тумори и лимфопролиферативни процеси.Специалност- обща и клинична патология

                   Контакти: 92-30-831,  email: dr_svetlahristova@yahoo.com

© 2012 - 2015 Всички права запазени.