НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Диана Йонова, проф.

ако препоръчвате
Диана Йонова, проф. кликнете
тук

Диана Йонова, проф.

Специалист по:

Нефрология

Практикува в:

Александровска болница

Ръководител Клиничен Център по Диализа – МУ , София

Образование и хабилитации:

2012    Спечелен Конкурс за Професор към Клиничен Център по Диализа – МУ , София

2007    Спечелен Конкурс за Доцент към Клиничен Център по Диализа – МУ , София

1995    Защитена научна степен к.м.н.(д. м.) на тема: “Някои проблеми на реналната

остеодистрофия при болни на диализно лечение”

1970-1976      Висше Медицинско образование Медицинска Академия, София

1970    Средно образование – завършено в гр. Плевен, Математическа гимназия

Специализации:

2004    Завършен курс по ехографска диагностика на ендокринни органи

2003    Завършен курс по ехографска диагностика на коремни органи

2000-2001       6 месечна специализация по нефрология, диализа и трансплантация като

стипендиант на Международното Нефрологично Дружество в Университетска

болница “Г. Мараньон”, Мадрид, Испания

1987    Специалност по Нефрология

1985    Специалност по Вътрешни болести

1985    1 месец специализация в Университетската болницана Антверпен, Белгия,

спонсорирана от “CibaGeigy” FarmaceuticsLTD

Работна биография:

oт 2012 г.         Професор,Ръководител Клиничен Център по Диализа – МУ , София

от 2008             Ръководител Клиничен Център по Диализа – МУ , София

2007    Доцент в Клиниката по Диализа, Университетска болница

“Александровска”, Медицински Университет, София

1987-2007       Главен Асистент в Клиниката по Диализа, Университетска болница

“Александровска”, Медицински Университет, София

1983-1987       Старши Асистент в Института по Нефрология, Диализа и Трансплантация,

Медицински Университет, София

1978-1983       Асистент – Клиника по Нефрология и Диализа към Катедрата по Вътрешни

болести и терапия, Висш Медицински Институт, г. Плевен

1977-1978       Участъков терапевт в I  Градска  Поликлиника, г. Плевен

Награди и участия в конгреси, симпозиуми и разработване на спечелени научни проекти:

      Участие в спечелен ведомствен конкурс за разраработка на 2-годишен научен медицински проект на тема: “Цинков статус и някои други микроелементи при болни с хронична бъбречна недостатъчност” за периода 1996-98г.

      Спечелен конкурс на Международното Дружество по Нефрология (ISN) за 6 месечна специализация по нефрология, диализа и транцплантация в Мадрид, Испания, 2000-2001г.

      ISNГрантза участие с постер в Симпозиум  “ForefrontofPhosphates”, Швейцария, 1995г.

      ISNГрант за участие с постер в Симпозиум по Нефрология и Диализав Сан Франциско, САЩ, 2001.

      BANTAO Грант за участие с доклад на Балканския Конгрес НДТ, Солун, 1995г.

      BANTAO Грант за участие с доклад на Балканския Конгрес НДТ, Солун, 1999г.

      ISN Грант за участие с доклад на Световния Конгрес по НДТ в Берлин, Германия, 2003

      Ръководител на спечелен международен конкурс на фирмата”Hemofarm –LTd, 2003г.за разработване научен проект на тема “Мекотъканни калцификати при болни на хемодиализа”

      ISNГрант за участие с постер в Симпозиум  “ForefrontofPotassium”, Швейцария, 2005г.

  Ръководител на спечелен конкурс н МИЕ и Агенцията за РМСБ съвместно с фирма УНИФАРМ на тема: “Проучване на нов разтвор за хемодиализа за намаляване на мекотъканни сърдечно-съдови калцификати при пациенти на хемодиализа с доказани калцификати”

  Участник в спечелен конкурс на МЗ проект за разработване научна тема съвместно в Катедрата по клинична лаборатория на МУ-София: „Хепсидин – нов маркер за оценка на железния метаболизъм при болни с ХБЗ на консервативно и диализно лечение, 2013 – 2014 г.

Публикации и участия в научни форуми:

95 публикации в медицински списания - 23от тях в чужди и 62 – в български списания, 88 участия в конгреси и конференции; 37 – в Национални и 51 – в Международни форуми, 1 участие в призната и регистрирана Рационализация, 2 участия в признати и регистрирани Изобретения, 1 участие в признат и регистриран Полезен модел

Членство в медицински организации и дружества:

      Член на БЛС

      Член на Националното Дружество по Нефрология, Диализа и Трансплантация

      Член на Балканската Асоциация по Нефрология, Диализа и Трансплантация

      Член на Европейската Асоциация по Нефрология, Диализа и Трансплантация

      Член на Международното Дружество по Гериатрична Нефрология и Урология

      Член на Международното Дружество по Нефрология

      Член на Международната Организация по Качество на Клиничните Практики

Участие в редакционни колегии на медицински списания:

„HippokratiaJournal” – scientificcommittee

„Нефрология, диализа и трансплантация” – редакционен колектив на списанието на Българското Национално Нефрологично Дружество

 

Контакти-

Клиничен център по диализа, УМБАЛ “Александровска” ул. “Г. Софийски” No 1 , София 1431; сл. Тел: 02/9230889; 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.