НОВИНИ

Значимост на болничните мебели: Създаване на уютна и безопасна среда за пациентите 17.10 16:27

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Още новини
Велина Гергелчева, доц.

ако препоръчвате
Велина Гергелчева, доц. кликнете
тук

Велина Гергелчева, доц.

Специалист по:

Нервни болести

Практикува в:

УМБАЛ "Софиямед"

През 1994 г. се дипломира в МУ – София, медицина. От 1996 г. в продължение на 10 години работи в Детска неврологична клиника, СБАЛНП „Св. Наум”, а от 2006 г.- в Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска” като лекар – главен асистент. Притежава две специалности – невролог и детски невролог.

Научните й интереси са в областта на невромускулните заболявания и наследствените неврологични заболявания. През 2005 г. защитава дисертация на тема: „Генотип-фенотип корелации при седем форми на болестта на Щарко-Мари-Тут”, издава монография за заболяването. Автор и съавтор е на над 70 публикации в български и международни реферирани списания по неврология и генетика. Участва в идентифицирането на шест нови заболявания в сътрудничество с проф. Ивайло Търнев и колеги от България, Европа, Америка и Австралия.

През 2001 г. специализира в УБ в Хановер, Германия, а през 2008-2009 г. е стипендиант на Александър фон Хумболдт Фондацията във Фридрих-Баур-Институт в Мюнхен, Германия. През 2004 г. печели наградата на името на проф. д-р Асен Хаджиолов „Млад учен на годината” на Медицински факултет, МУ-София.

През 2012 г. придобива длъжност „доцент” към Катедрата по неврология на МУ - София. Секретар е на Българското дружество по невромускулни заболявания (www.nmd-bg.com). В последните години активно работи за изграждане на мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на невромускулните заболявания в България в рамките на български и Европейски проекти TREAT-NMD и CARE-NMD.

 

 

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.