НОВИНИ

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Медицинските сестри отново на протест, според Ананиев исканото възнаграждение не може да се изпълни 04.10 19:23

Безплатни прегледи за рак на гърдата в 10 болници 04.10 19:21

Още новини
Николай Пенков, проф.

ако препоръчвате
Николай Пенков, проф. кликнете
тук

Николай Пенков, проф.

Специалист по:

Коремна хирургия

Практикува в:

УМБАЛ „Царица Йоанна”

Завършва медицина през 1984 г. в МУ Плевен. През 1991 г. придобива специалност "Хирургия".

В периода1984 -1986 г. е завеждащ селски здравен участък, а през 1986-1988г. - клиничен ординатор в НИХ под ръководството на Проф. С. Баев. До 2015 г. е асистент, старши асистент, главен асистент, доцент в  Клиника по хирургия - УМБАЛ"Ц. Йоанна-ИСУЛ". От 2015г е професор в клиниката.

През 2003 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на тема: “Интердисциплинарен подход при лечението на някои усложнени форми на жлъчнокаменна болест в условията на спешност”. Магистър по Здравен мениджмънт - 2012г.

Научни интереси в областите: хирургия на хепато-панкреато-билиарната зона, колопроктология, хирургия на стомаха, пластично-възстановителна хирургия при хернии на коремната стена.

Клиника по хирургия, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ"Ц. Йоанна-ИСУЛ".

Еmail: mnpenkovi@gmail.com

© 2012 - 2015 Всички права запазени.