НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини
Валентин Мушеков, доц.

ако препоръчвате
Валентин Мушеков, доц. кликнете
тук

Валентин Мушеков, доц.

Специалист по:

Нефрология

Практикува в:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

За контакти:

02 9154 / 453, 405,

Началник отделение по диализно лечение при УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”

След завършване на медицина във ВМИ София, започва трудовата си дейност в МБАЛ град Монтана. Там работи като терапевт в бърза медицинска помощ и двете вътрешни отделения в периода 1978 - 1982 г. Постъпва в УБАЛСМ „Пирогов” като лекар в Отделение по диализно лечение на през 1982 г. Спечелва конкурс за научен сътрудник ІІІ – І степен през 1985 г. Придобива специалности: по вътрешни болести, нефрология и спешна медицина.

Специализирал е перитонеална диализа в Чехия и Италия, бъбречна трансплантация в Холандия и Швеция. Признат за изобретател от European Patent Office-Munich, Germany за патентован хемодиализен концентрат. Защитава дисертационен труд на тема: “Инфекциите като причини и усложнения на острата бъбречна недостатъчност”.

Получава научна степен “Доктор по медицина”, научно звание Старши научен сътрудник ІІ степен и Доцент по нефрология. 

От 1989 г. е Началник отделение по бъбречно заместващо лечение. През 2004 г. завършва пълен курс на здравен мениджмънт. През  2001 г. е консултант на Изпълнителна агенция по лекарствата.  От 2006 г. е външен експерт на НЗОК по специалността нефрология. Член е на Експертен съвет по диализно лечение в МЗ.

От 2004 г. до 2010 г. е Национален консултант по хемодиализа. Член е на редколегиите на три специализирани български медицински списания: “Нефрология, хемодиализа и трансплантация”, “Актуална нефрология”, ”Варненски нефрологичен форум”.

Бил председател на местната комисия по етика към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” до 2013 г. и е член на Медицински съвет. Има публикации в медицински списания и ежегодни участия в национални симпозиуми и конференции като „Горещи точки по нефрология”, „Диализата в 21-век”, европейски конгреси на ERA-EDTA и BANTAO. Главен изследовател в няколко многоцентрови клинични проучвания. Рецензент е на кандидати за научни степени и звания.

Автор е на глави в медицински книги и учебници като “Спешна медицина”, “Нефрология и урология” 2003г., „Нефрология” от 2015 г. Членува в: Български лекарски съюз; ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association). Заместник председател е на „Национално сдружение на диализните специалисти в България” и Секретар на „Българското Нефрологично Дружество”.

 

 Контакти - тел. 02 9154 / 453, 405, 491;  e-mail: mushekov@gmail.com

© 2012 - 2015 Всички права запазени.