НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини
Георги Григоров, доц.

ако препоръчвате
Георги Григоров, доц. кликнете
тук

Георги Григоров, доц.

Специалист по:

Съдова хирургия

Практикува в:

МБАЛ "Надежда"


Ръководител на Хирургично отделение.

През 1985 –  завършва Медицинска Академия – София и се дипломира като лекар. Между 1985-1988 работи като хирург в хирургичното отделение на  Районна общинска болница – Русе. От 1989 и до момента работи като хирург във II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД. От 07.2002 е временно изпълняващ Началник на отделение – клинично в II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД.  През месец април 2004 г. става изпълняващ Началник на отделение – клинично в II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД. От 2014 г е  Главен административен асистент в ІІ Хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. Има 3 специалности – обща хирургия, гръдна хирургия и съдова хирургия.  През 2009 година придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. Специализрал е неколкократно в Германия, Женева и Виена: 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 – специализации в Клиника по обща и висцерална хирургия на болницата в Neuruppin, Германия; 2005, 2006, 2007 – дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days (лапароскопска хирургия); 2010 - сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия 

(KCI,  1-st CEE Workshop, Vienna); 2015 - Свидетелство за професионална квалификация "Ултразвукова съдова диагностика" (Серия ПК № 3532/05.03.2015) Защитава дисертационен труд на 03.07.2014 на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход.  На  30.09.2015 – свидетелство за академична длъжност ДОЦЕНТ по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ  професионално направлевие 7.1. Медицина. Доц. д-р Георги Григоров има над 100 публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и чужбина. Главен изследовател е в 6 клинични проучвания. Професионалните му интереси са: остър панкреатит, хирургичен сепсис, травма, лапароскопска, съдова и гръдна хирургия. Редовен член на БЛС и БХД; Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните (БАЛР);  От 2004 - член на БНДАСХ (Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия); Членува в следните интернационални сдружения на хирурзи: ESTES, ISS, IATSIC, EDS, IASGО

1993 - Основател и редевен член на EATES (сега ESTES)

От 2005 – член на БАГССХ (Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия)

Основател и член на УС на БАР (Българска асациация за рани, 2008)

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.