НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Галина Куртева, д-р

ако препоръчвате
Галина Куртева, д-р кликнете
тук

Галина Куртева, д-р

Специалист по:

Медицинска онкология

Практикува в:

СБАЛ по онкология

Медицинска академия–Медицина- София (1974-1980)

Специалист по Вътрешни болести - 1989

Специалист по Онкология - 1994

Образователна и научна степен “Доктор”- 20.02. 2002


МЕСТОРАБОТА

Окръжен онкологичен диспансер, Ординатор в Химиотерапевтично отделение, Враца, 1981-1984

Институт за чужди граждани, Вътрешна клиника-онколог, София 1984-1985

Национален онкологичен център (понастоящем СБАЛО-ЕАД), Клиника по химиотерапия от 1985г. до момента

н.с. ІІІ ст- 1985-1992

н.с. ІІ ст.- 1992-1994

н. с. І ст.- 1994 -2007

ст. н. с ІІ ст. от 2007

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Основен курс “ Онкология” 1994

Специализация ВОНЦ, МОСКВА, Клиника по химиотерапия 1988

Европейско училище на тема “ Консервативно лечение на тумори на белия дроб и млечна жлеза”, София 1993

Oнкологичен център- Gay`s Hospital, London,2003-2004, Prof. Peter Harper

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Общо научни трудове: 38

Монография – в съавторство - 1

Ръководства по онкология – в съавторство - 2

Методично ръководство по онкология – съавторство -1

Публикации в чужди списания - 10

Публикации в български списания - 22

Участие в международни конгреси и конференции - 7

Участие в български конгреси и конференции - 29

Участие в Мултицентрови

Международни клинични проучвания- 32 за период 1986-2007 г

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Член на преподавателския състав на следдипломния курс за придобиване на медицинска специалност Онкология, НСБАЛО- ЕАД, София

Член на преподавателски колектив на Тематичен курс "Новости в лекарственото лечение на туморите"

Клиника по химиотерапия, НСБАЛО-ЕАД, София

Член на преподавателски колектив на тематичен курс за сестри и акушерки “Специални грижи при болни, провеждащи лъчелечение и химиотерапия”, НСБАЛО- ЕАД, София

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

Българска Асоциация за клинични проучвания

Българска Национална Асоциация по Онкология

ASCO- American Society of Clinical Oncology

ESMO- European Society for Medical Oncology

BUON- Balkan Union of Oncology

© 2012 - 2015 Всички права запазени.