НОВИНИ

3 начина за по-бърз растеж на косата 27.01 11:49

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Още новини
Костадин Ангелов, доц.

ако препоръчвате
Костадин Ангелов, доц. кликнете
тук

Костадин Ангелов, доц.

Специалист по:

Коремна хирургия

Практикува в:

Александровска болница

За контакти:

02/9230811

Изпълнителен директор, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

От 2012 – до момента - Заместник – курсов ръководител на  пети курс – студенти по медицина, Член на Комисията по Качеството на обучение, Медицински факултет, Медицински университет, София 

От юни 2006 г. до март 2013 г. - Хирург, Ръководител на хирургичен екип, УМБАЛ„Александровска” ЕАД, Клиника  по хирурги

От януари 2008 г. до януари 2011 г. - Главен административен лекар, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Катедрата по хирургия

От 2007 г. до 2011 г. - Завеждащ учебната дейност на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Катедрата по хирургия

От 2007 г. до 2011 г. - Научен секретар, Българско хирургическо дружество, списание „Хирургия”

От 2006 г. до момента - Асистент по хирургия, Медицински факултет, Медицински Университет – София,

От 2004 г. до 2006 г. - Лекар – ординатор, Спешно отделение – Шокова зала, ЦСМП – София област

От март 2004 г. до ноември 2004 г. - Инспектор по социално–битови въпроси, База „СОССБОС, Медицински Университет – София

От 2002 г. до 2004 г. - Член на Академичния съвет, Член на Общото събрание, Медицински Университет – София

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

Над 23 научни статии, индексирани в MEDLINE, Общ Impact factor ~ 4.000

Съавтор в 2 учебника по „ХИРУРГИЧНИ БОЛЕСТИ” за студенти по медицина

Участия в над 40 научни форума в България и чужбина 

От 2014 г. присъдена научна степен „Доцент“ 

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 - 2015 г. – Магистратура по Финанси, Университет по национално и световно стопанство, София

2004 – 2006 г. – Магистратура „Здравен мениджър“, Медицински факултет, Медицински Университет, София

2005 – 2010 г. - Специалност по „Обща хирургия, Катедрата по хирургия, Медицински Университет – София

1998 – 2004 г. - Магистър –лекар, Медицински факултет, Медицински Университет, София

 

© 2012 - 2015 Всички права запазени.